ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
ชมรมผู้สูงอายุ บ้านวิศิษฐ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งแรกในจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 8 ส.ค. 2556 )

      วันนี้ (๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม บ้านวิศิษฐ์ หมู่ ๗ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ได้มีการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกของจังหวัดบึงกาฬ
       นายศูนย์ ตรีนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านวิศิษฐ์ กล่าวว่า การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้ถือเป็นแห่งแรกของจังหวัดบึงกาฬ จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง และสนับสนุนผู้สูงอายุให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ตามศักยภาพ โดยจัดระบบการศึกษา หลักสูตร ๑ ปี กำหนดระยะเวลาเรียนปีการศึกษาละ ๓๖ สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น ๓ ภาคเรียน เรียนสัปดาห์ละ ๑ วัน ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน แบ่งออกเป็น ๓ รูปแบบคือ ๑ สันทนาการสานสัมพันธ์ไมตรี ๒ เติมความรู้วันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใส และ ๓ สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเอง ๓ อ ๒ ส ภายใต้ฐานความคิด สนุกดี มีสาระ ชนะโรคภัย ใส่ใจดูแลกัน และได้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุจากจังหวัดเลย เพื่อนำมาพัฒนาในพื้นที่จังหวัด บึงกาฬ ในวันนี้มีผู้สูงอายุในเขต ม. ๗ บ้านวิศิษฐ์ ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๓๕ คน
        ด้านนายวาปี เณระสุระ กรรมการและเลขานุการชมรมผู้สูงอายุบ้านวิศิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ (๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) เป็นวันแรกของการเปิดเรียนมีการลงทะเบียนเรียน มีกิจกรรมนันทนาการ การเลือกหัวหน้าห้อง การอวยพรวันแม่ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวิทยากร จากสำนักงานสาธารณสุข จ.บึงกาฬ และ เทศบาลตำบลบึงกาฬ
 
 ข่าว/ส.ปชส.บึงกาฬ