ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย –ลาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

วันที่ 8 ส.ค. 2556 )

       วันนี้ (๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย – ลาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด บึงกาฬเป็นประธานในการประชุม
      นายสาโรช บุญบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า การแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย –ลาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดบึงกาฬ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ โดยในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๔ มีการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถึง ๓ ถ้วยด้วยกัน คือ ๑. การแข่งขันเรือยาวใหญ่ ๕๐ – ๕๕ ฝีพายทั่วไป ๒. แข่งขันเรือยาวใหญ่ ๕๐ – ๕๕ ฝีพายภายในจังหวัด บึงกาฬ และ ๓. การแข่งขันเรือยาวเล็ก ๒๐ – ๒๕ ฝีพายในจังหวัดบึงกาฬ รวมเงินรางวัลการแข่งขันทั้ง ๓ ประเภท เป็นเงินกว่า ๒ ล้านบาท การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากฝีพาย จากภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ทั้งภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคอีสาน และมีฝีพายจากแขวงบอลีคำไซ และท่าแขก ของ สปป.ลาว เข้าร่วมแข่งขัน รวมกว่า ๕๐ ลำ
           ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการแข่งขันเรือยาวประเพณี ดังกล่าวแล้ว จังหวัดบึงกาฬ ยังจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าโอทอป อาหารพื้นเมือง ในราคาประหยัด ให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อกลับไปเป็นของฝากของที่ละลึก จึงขอถือโอกาสนี้เชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านไปเยือนจังหวัด บึงกาฬ ชมการแข่งขันเรือยาวประเพณี ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ แม่น้ำโขงหน้าเทศบาลตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง ข่าว/ส.ปชส.บึงกาฬ