ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
นักเรียนร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 11 ส.ค. 2556 )

        เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ในเขตพื้นที่อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเก็บสำรองเลือดเข้าคลังเลือดในโรงพยาบาลบึงกาฬ ไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยยามมีเหตุฉุกเฉิน โดยมีข้าราชการ นักเรียนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ร่วมใจกันบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้กว่า 100 คน ได้โลหิตเข้าคลังเลือดกว่า 40,000 ซีซี
        วันที่ 09-08-56 เวลา 08.30 น. นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นำทีมแพทย์ออกรับบริจาคโลหิต ณ อาคารโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ โดยมีคณะครูและนักเรียนต่างร่วมใจกันออกมาบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดและแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลบึงกาฬ ออกรับบริจาคโลหิต เป็นครั้งที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2556 มีอาจารย์และนักเรียน มาบริจาคโลหิตจำนวน 100 คน ได้โลหิต กว่า 40,000 ซีซี ซึ่งการบริจาคโลหิตถือเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังตกอยู่ในสภาวะที่เสียงต่อการเสียชีวิตดังนั้นเลือดทุกหยดที่ได้รับบริจาคถือเป็นการต่อชีวิตอีกหลายชีวิตดังนั้นจึงถือว่าเป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ที่จะถึงนี้ด้วย