ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
จัดเลี้ยงผู้ต้องขังหญิง ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

วันที่ 11 ส.ค. 2556 )


    จังหวัดบึงกาฬจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสู่ภูมิภาค 76 จังหวัด เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่ชาติ 12 สิงหาคม ศกนี้
    วันนี้ 9-8-56 เวลา 10.30 น. นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการและประชาชน นำอาหารพระราชทานไปจัดเลี้ยงแก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสู่ภูมิภาค 76 จังหวัด ที่เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุ 81 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2556 ซึ่งก่อนการจัดเลี้ยง ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมกล่าวอาศิรวาท เทิดพระเกียรติ และนำร้องเพลงสดุดีมหาราชา
นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสู่ภูมิภาค 76 จังหวัดว่า เนื่องในโอกาสที่โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 15 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จึงร่วมกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม ในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดบึงกาฬ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน แก่ผู้ต้องขังหญิงรวม146 คน     
     นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาชีวิตและผ่านพ้นวิกฤติอันเลวร้าย ขอให้ผู้ต้องขังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประพฤติตนเป็นคนดี ของครอบครัว ชุมชน และสังคม หลังพ้นโทษไปแล้ว หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้ต้องขังหญิง เพื่อใช้ในระหว่างถูกคุมขังด้วย