ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
ผู้ว่าฯบึงกาฬ นำประชาชน 1,500 คนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

วันที่ 13 ส.ค. 2556 )

      ผู้ว่าฯ บึงกาฬ นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ตำรวจ ทหาร นักเรียนและนักศึกษา 1,500 คนนำต้นกล้าไม้ 5,000 กล้า เช่น พะยูง ยางนา ตะเคียนทอง ปลูกในพื้นที่วัดป่าเบญจมาตรวิปัสสนาสามัคคีและที่ดินสาธารณประโยชน์หนองดินดำกว่า 37 ไร่ เพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ตามโครงการประชาอาสา ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา
      เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 12 ส.ค.56 นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้เดินทางไปเป็นประธานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่วัดป่าเบญจมาตรวิปัสสนาสามัคคีและที่ดินสาธารณประโยชน์หนองดินดำหมู่ที่ 6 บ้านหนองดินดำ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยนายสา แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ได้กล่าวรายงานว่า ในนามตัวแทนคณะทำงานการจัดงานพิธีปลูกป่าตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 ได้นำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำรวจ ทหาร พนักงานองค์การส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,500 คน นำต้นกล้าไม้ชนิดต่างๆ จำนวน 5,000 กล้า ประกอบด้วย ไม้พะยูง พะยอม ยางนา ตะเคียนทอง มะขามป้อม สะเดาซาอุมะสัง อินทนิล มะฮอกกานี และอื่น ๆมาปลูกในพื้นที่ 37 ไร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรป่าไม้ และเสด็จทรงงานด้านการอนุรักษ์มาโดยตลอด และหลังจากวันนี้แล้วทุกหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ จะได้ไปขยายผลปลูกป่าตามแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2556 ที่ได้กำหนดไว้ต่อไป.