ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
กาชาดจังหวัดบึงกาฬจัดโครงการ “กาชาดบึงกาฬ ห่วงใย ให้กำลังใจ ผู้ติดเชื้อ HIV”

วันที่ 14 ส.ค. 2556 )

       วันนี้ (18-08-2556) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นางประภาศิริ สัจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยที่ติดเชื่อ HIV พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย ตามโครงการ "กาชาดบึงกาฬ ห่วงใย ให้กำลังใจ ผู้ติดเชื้อ HIV” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายธวัชชัย รักขนาม ปลัดจังหวัดบึงกาฬกล่าวรายงานถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ และมีผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารับมอบสิ่งของจำนวน 50 ราย ทุกต่างรู้สึกดีใจที่ยังมีคนที่คอยห่วงใยและดูแลอย่างไม่รังเกียจและให้กำลังใจเป็นอย่างดี
       เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมาและเป็นวาระสำคัญที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 81 พรรษา ปวงชนชาวไทยตระหนักดี ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน ทรงมีความรักใคร่ ห่วงใย พสกนิกรชาวไทยดั่งมารดามีต่อบุตร ทรงมีความปารถนาที่จะเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาพดี มีความสุข มีความรักใคร่ เมตตา เอื้ออาทรต่อกัน เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและปารถนาจะดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาท ด้วยมีความสำนึกในหน้าที่ในการรับใช้สนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน จึงได้จัดโครงการ "กาชาดบึงกาฬ ห่วงใย ให้กำลังใจ ผู้ติดเชื้อ HIV” ขึ้น เพื่อให้กำลังใจผู้ติดเชื้อ HIV และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ป่วย อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น อีกด้วย ซึ่งผู้ป่วยทุกคนต่างรู้สึกดีใจและทราบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง