ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
วิทยาลัยในเครือ N – TECH อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จัดงานวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 21 ส.ค. 2556 )

                    วันนี้ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น – เทคอินเตอร์เนชั่นแนล อ.เซกา จ.บึงกาฬ ได้มีการจัดกิจกรรม งานวันแม่แห่งชาติวิทยาลัยฯในกลุ่ม N – TECH อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดโดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน
                  ดร.เกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า รู้สึกดีใจ ที่ได้มีโอกาส เดินทางมาเป็นประธานในงานวันแม่แห่งชาติวิทยาลัยฯในกลุ่ม N – TECH อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด และได้เห็นการศึกษาในภาคเอกชนที่มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก การปรับหลักสูตรการเรียน การสอนที่มุ่งเน้นไปที่นักเรียน – นักศึกษา มีอาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติ ในหลาย ๆ ชาติ เช่น อังกฤษ จีน เวียดนาม เป็นต้น ที่มาสอนนักศึกษาในวิทยาลัยในเครือ N – TECH อินเตอร์กรุ๊ป นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก
                   ด้าน ดร.ทัศณีย์ แสณจันทร์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยในกลุ่ม N – TECH อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ในฐานะที่ได้รับเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ของจังหวัดบึงกาฬ ในสาขาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ก็รู้สึกดีใจ และมีความตั้งใจในการที่จะดูแลลูก ๆให้เป็นคนดีของประเทศชาติ สร้างประโยชน์ให้มากที่สุด แม้แต่ลูกที่เสียชีวิตไปแล้ว ก็บริจาคร่างกายให้กับบุคคลอื่นให้ใช้ประโยชน์ต่อไป และฝากถึงคุณแม่ท่านอื่น ๆ ก็ให้ตั้งใจเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี เสียสละเพื่อประเทศชาติ และพร้อมที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่น ด้วยความเต็มใจ ดร.ทัศนีย์ แสณจันทร์ กล่าวในตอนท้ายว่า การจัดงานวันแม่ในครั้งนี้ ก็มีการมอบเกียรติบัตร แม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ให้กับแม่ของนักศึกษา และมอบรางวัลประกวดเรียงความ และกลอนสุภาพวันแม่ ให้กับนักศึกษาในวิทยาลัยด้วย
ข่าว/ ส.ปชส.บึงกาฬ