ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
กาชาดบึงกาฬเร่งพัฒนางานเพื่อชาวบึงกาฬ

วันที่ 22 ส.ค. 2556 )

         เมื่อวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ และ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดบึงกาฬ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรม ในห้วงระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย หนึ่ง โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการและสมาชิกและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สอง โครงการสร้างภาคีจิตอาสา เครือข่ายอาสายุวกาชาดจังหวัดบึงกาฬ การฝึกอบรม "อาสายุวกาชาด” หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภก สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๔ บึงกาฬ และ สาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๖ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเดอะวัน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
         นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬเปิดเผยว่า ทุกคนที่เกี่ยวข้องล้วนมีความปรารถนาดีและพร้อมที่จะร่วมทำงาน ทั้ง ๓ โครงการให้สำเร็จลุล่วง เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ เป็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการจัดกิจกรรม ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๖ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ณ โรงแรมเดอะวัน นั้นจะมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดในภาค ๖ ประกอบด้วย ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และ จังหวัดบึงกาฬ รวม ๗ จังหวัด รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเป็นจำนวนมาก เดินทางมาที่จังหวัดบึงกาฬ ดังนั้นจึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ ได้ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการเหล่ากาชาดภาค ๖ จำนวน ๗ จังหวัดโดยถือเสมือนหนึ่งว่า เราเป็นเจ้าของบ้านต้องต้อนรับผู้เข้ามาเยือนด้วยความเต็มใจ ซึ่งจะมีส่วนสร้างความประทับใจแก่ผู้เยือนตลอดไป