ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
กาชาดจังหวัดบึงกาฬสร้างเครือข่ายอาสายุวกาชาดจังหวัด

วันที่ 27 ส.ค. 2556 )

        วันนี้ (27-08-2556) เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายเทวัญ สรรค์นิกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม "อาสายุวกาชาด” หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย ตามโครงการสร้างภาคีจิตอาสา เครือข่ายอาสายุวกาชาดจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่าการชาดจังหวัดบึงกาฬกล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยอาสายุวกาชาดซึ่งเป็นนักศึกษา กสน. ในเขตพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดบึงกาฬจำนวน 100 คน โดยจะทำการอบรมตั้งแต่วันที่ 27 -30 สิงหาคม 2556 รวมระยะเวลา 4 วัน
        การอบรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจ เลื่อมใส และศรัทธาในกิจการกาชาดและอาสาสมัครเข้ามาเป็นกำลังสำคัญให้กับสภากาชาดไทย โดยบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหา หลักการ อุดมการณ์ วัตถุประสงค์ ที่ถูกต้องของยุวกาชาด มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีในการทำงานเพื่อส่วนรวมและเป็นภาคีจิตอาสาเครือข่ายของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬต่อไป