ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
ชาวอำเภอพรเจริญร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 29 ส.ค. 2556 )

            เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ในเขตพื้นที่อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเก็บสำรองเลือดเข้าคลังเลือดในโรงพยาบาลบึงกาฬ ไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยยามมีเหตุฉุกเฉิน โดยมี ข้าราชการ ครู นักเรียน ประชาชน อีกทั้งพระภิกษุ ร่วมใจกันบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ 109 คน ได้โลหิตเข้าคลังเลือดกว่า 45,000 ซีซี
           วันที่ 29-08-56 เวลา 08.30 น. นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นำทีมแพทย์ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีประชาชน ข้าราชการ ครู นักเรียน รวมถึงพระภิกษุ ต่างร่วมใจกันออกมาบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดและแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลบึงกาฬ ออกรับบริจาคโลหิต เป็นครั้งที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม 2556 จำนวนยอดผู้บริจาคโลหิต 109 คน ได้โลหิต กว่า 45,000 ซีซี ซึ่งการบริจาคโลหิตถือเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังตกอยู่ในสภาวะที่เสียงต่อการเสียชีวิตดังนั้นเลือดทุกหยดที่ได้รับบริจาคถือเป็นการต่อชีวิตอีกหลายชีวิตดังนั้นจึงถือว่าเป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ในเดือนนี้ด้วย