หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
การประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ (08/07/2020)
download 0
ประกวดราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สำหรับเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/09/2019)
download 0
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (02/09/2019)
download 0
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) (21/08/2019)
download 0
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสต์คอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซือมเหนือ (16/08/2019)
download 0
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 8 รายการ (07/06/2019)
download 0
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (27/05/2019)
download 0
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2561 (01/08/2018)
download 18
ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและจัดทำสื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (19/07/2018)
download 35
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (13/07/2018)
download 23
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (13/07/2018)
download 17
ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (13/07/2018)
download 18
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 18 รายการ (28/06/2018)
download 58
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (30/04/2018)
download 23
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต หน้าวัดโชติรส ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21/03/2018)
download 16
การขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี พ.ศ. 2560 (09/02/2018)
download 63
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางศาลาประชาคม - วัดป่าบ้านโนนสา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (23/01/2018)
download 17
ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เสื่อมสภาพ (19/12/2017)
download 36
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองคันคาย หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเซือมใต้ ตำบลชัยพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (01/12/2017)
download 15
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (03/11/2017)
download 18

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>
 
« ตุลาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด