หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องชี้เศรษฐกิจส ำคัญของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือน ธันวำคม 2563 (01/02/2021)
download 0
ตารางแนบเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนธันวาคม 2563 (01/02/2021)
download 0
แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนธันวาคม 2563 (01/02/2021)
download 0
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (01/02/2021)
download 0
สถานการณ์โรคไข้มาลาเรีย ประเทศไทย สัปดาห์ที่ 1 - 18 ข้อมูล 1 ตุลาคม 2563 - 28 มกราคม 2564 (01/02/2021)
download 0
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 3 พ.ศ. 2564 (01/02/2021)
download 0
สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564 (01/02/2021)
download 0
"พลวัตรชุมชนบ้านกร่าง" จังหวัดพิษณุโลก (07/01/2021)
download 0
"สช. On Mobile" Application (07/01/2021)
download 0
การประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2563/64 (28/12/2020)
เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (25/12/2020)
download 0
มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (25/12/2020)
download 0
กพร.ขานรับนโยบาย "สุริยะ" สร้างอุตสาหกรรมรักษ์โลก ดันสถานประกอบการยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (18/11/2020)
download 0
นโยบาย และมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/2564 (18/11/2020)
download 0
นโยบายลดการพึ่งพิงแรงงานต่างชาติของประเทศมาเลเซีย (18/11/2020)
download 0
จัดหางานบึงกาฬ เตือน!!! แรงงานไทยในประเทศไต้หวัน ระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดและกลโกงของกลุ่มมิจฉาชีพ (18/11/2020)
download 0
ด่วน!!! รับสมัครคนหางานไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล (18/11/2020)
download 0
การส่งใบสมัครและตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (18/11/2020)
download 0
เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงงานประเพณีวันลอยกระทง พ.ศ. 2563 (28/10/2020)
download 0
มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันลอยกระทง พ.ศ. 2563 (28/10/2020)
download 0

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>
 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด