หน้าหลัก >> ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ

ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจสำนักนายกลงพื้นที่บึงกาฬ
พัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬร่วมปูนซีเมนต์นครหลวงสร้างถังน้ำเพื่อชุมชนเพื่อโลกสีเขียวถวายในหลวง
ชาวจังหวัดบึงกาฬร่วมต้อนรับผู้ว่าคนใหม่
จังหวัดบึงกาฬพร้อมดำเนินการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดบึงกาฬ (กรรมการ ป.ป.จ.)
ประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬร่วมส่งผู้ว่าบึงกาฬเพื่อไปรับตำแหน่งผู้ว่าบุรีรัมย์
จังหวัดบึงกาฬจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย
จังหวัดบึงกาฬจัดอบรมปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง
อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬเตรียมถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบล
สถานพินิจจังหวัดบึงกาฬออกให้ความรู้เรื่องภัยยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน
จังหวัดบึงกาฬออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”
สิ่งแวดล้อมภาค 9 ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบึงกาฬลงพื้นที่ตรวจร้านรับซื้อของเก่า
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบึงกาฬ ประชุมคณะทำงานด้านการเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ สนับสนุนภารกิจด้านการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดบึงกาฬ
ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บึงกาฬเปิดประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดบึงกาฬอย่างเป็นทางการ
วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬจัดอบรมผู้ปฏิบัติศาสนพิธีเพื่อรักษาเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบไป
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬจัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย คัดเลือกตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ
พัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษรองรับอาเซียน
คุมประพฤติบึงกาฬเปิดค่ายพุทธธรรมนำชีวิต
จังหวัดบึงกาฬเพิ่มความรู้ ทักษะ และศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน
จังหวัดบึงกาฬเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์
สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาสำนักงาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ถัดไป>>
 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด