หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (09/03/2015)
อ่าน 112 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (03/03/2015)
อ่าน 86 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ณ ที่ว่าการอำเภอเซกา ชั้น 2 (19/02/2015)
อ่าน 75 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (16/02/2015)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ณ ที่ว่าการอำเภอเซกา ชั้น 2 (09/02/2015)
อ่าน 93 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิเตอร์และอุปกรณ์ (04/02/2015)
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รายการ (29/01/2015)
ประกวด ราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเกลี่ยดิน) เทศบาลตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28/01/2015)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (26/01/2015)
เผยแพร่ข่าวสารการสอบราคาจ้าง (26/01/2015)
ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ จำนวน 6 ห้องเรียน (23/01/2015)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกีรยติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 (14/01/2015)
สอบราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 ภายในหมู่บ้าน (12/01/2015)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างวัดดอนเจริญ หมู่ 11 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (12/01/2015)
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด (26/12/2014)
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ หนองเป็ด หมู่ที่ 6 (26/12/2014)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 (บ้านพักปลัดจังหวัดบึงกาฬ) ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26/12/2014)
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด (โดยวิธีประมูล) (23/12/2014)
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน 60 รายการ (23/12/2014)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายบ้านโสกก่ามเชื่อมต่อวัดป่าโสกก่าม (23/12/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ถัดไป>>
 
« พฤศจิกายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด