หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนเจริญเชื่อมบ้านเหล่าถาวร หมู่ที่ 6 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (06/07/2017)
download 26
ประกวดราคาจ้างเจาะบ่อบาดาลโครงการส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด จำนวน 10 บ่อ (29/06/2017)
download 30
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัด โครงการส่งเสริมราชินีข้าวเหนียวครบวงจร (09/06/2017)
download 26
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (02/06/2017)
download 36
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (25/05/2017)
download 31
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนเจริญ - บ้านเหล่าถาวร หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (11/05/2017)
download 19
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง จำนวน 18 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11/05/2017)
download 31
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11/05/2017)
download 20
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (21/04/2017)
download 51
ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (อเนกประสงค์) จำนวน 1 คัน ของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21/04/2017)
download 17
ประกวดราคาจ้าเหมาโครงการก่อสร้าง Land mark และหอชมวิวบริเวณหนองโง้ง ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/04/2017)
download 67
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่า (30/03/2017)
download 46
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการค้าชายแดน (ตลาดลาว) สวนสาธารณะบึงสวรรค์ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (30/03/2017)
download 52
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะหนองโง้ง บริเวณหนองโง้ง ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (29/03/2017)
download 29
ประมูลจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยตรงข้ามตำรวจน้ำ (ต่อเนื่องจากโครงการเดิม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28/02/2017)
download 32
ประมูลจ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วย Asphaltic Concrete ในเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (28/02/2017)
download 25
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28/02/2017)
ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เสื่อมสภาพ (16/01/2017)
download 51
ขายทอดตลาดโค่นล้มต้นยูคาลิปตัส (16/01/2017)
ประมูลซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน (เครนพับ) พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบบอิเล็กทรอนิกส์ (22/12/2016)
download 42

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>
 
« พฤศจิกายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด