หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (22/08/2013)
ประกวดร้องเพลงการกุศล (22/08/2013)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี ๒๕๕๗ (ทุนระดับมัธยมศึกษา) (22/08/2013)
รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดบึงกาฬ (14/08/2013)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดอบรมหลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และ กิจการโทรทัศน์ (17/07/2013)
โครงการวันรณรงค์การลดต้นทุนการผลิตข้าว (15/07/2013)
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๖ (15/07/2013)
การแจ้งความประสงค์ของสถานีวิทยุที่ไม่มีสิทธิขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (12/07/2013)
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๙ (12/07/2013)
ผลักดันพระบรมธาตุวรมหาวิหาร สู่มรดกโลก (10/07/2013)
โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี (10/07/2013)
งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ปี ๒๕๕๖ (05/07/2013)
ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน (27/06/2013)
ปรับปรุงอัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ (19/06/2013)
"เวทีสาธารณกสม.พบประชาชนในภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)" (13/06/2013)
ประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประเภทภาพยนตร์สั้น (13/06/2013)
กรมทรัพยากรน้ำเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ”ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. (13/06/2013)
สำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้าง พบสมาชิก (13/06/2013)
ขอรับจัดสรรกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (13/06/2013)
เที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ (13/06/2013)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 ถัดไป>>
 
« พฤษภาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด