ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เดินหน้ารณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 2 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 163 คน)

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  จัดโครงการพิชิตลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก เตรียมระดม อสม. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 1,000 คน ร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในเขตเทศบาลทั้ง 18 ชุมชน

          นายกมล  เรืองสุขศรีวงศ์  นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์  เปิดเผยว่า ช่วงฤดูฝนจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งขณะนี้ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ยังพบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และยังเป็นห่วงในสถานการณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกในปีนี้  ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในทุกพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงได้จัดโครงการพิชิตลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก "เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ปลอดลูกน้ำยุงลาย ปี 2560”  โดยรณรงค์กำจัดลูกน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกวันศุกร์โดยใช้หลัก 3 เก็บ 3 โรค และ 5 ป. 1 ข. ดังนี้ 3 เก็บ ได้แก่ เก็บบ้าน เก็บบ้านให้ปลอดภัยโปร่งเพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก  เก็บขยะ  เก็บขยะเศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ และเก็บน้ำ  เก็บน้ำให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ หรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน้ำ  3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก  เป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มักพบบ่อยในเด็ก โดยเฉพาะอายุ 5-14 ปี  โรคติดเชื้อไวรัสซิกา   เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคเป็นอีกหนึ่งโรคอันตรายที่ส่งผลตรงต่อระบบสมอง และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย  หรือ โรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดต่อเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงและมีอาการปวดข้อ อาการไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่อาการปวดข้ออาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะหาย

          ส่วน 5 ป. 1 ข. ได้แก่ ป.ที่ 1 คือ ปิด โดยปิดภาชนะให้แน่นสนิท  ป. ที่ 2 คือ เปลี่ยน โดยการล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวันศุกร์ หรือทุก 7 วัน  ป.ที่ 3 คือ ปล่อย โดยกาปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะน้ำใช้ที่ไม่มีฝาปิดหรือไม่สามารถล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำทุก 7 วัน  ป.ที่ 4 คือปรับปรุง โดยการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและบริเวณบ้านของตนเองไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ ป.ที่ 5 คือปฏิบัติ โดยการปฏิบัติเป็นกิจวัตรอย่างต่อเนื่องทุก 7 วัน และครอบคลุมทุกภาชนะ รวมทั้งเฝ้าระวังคนในครัวเรือน หากพบผู้ป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้นำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเสียชีวิต และ 1.ข คือขัดล้างภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกสัปดาห์ การขัดล้างภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกสัปดาห์เพื่อกำจัดไข่ยุงที่เกาะอยู่ภายในภาชนะ

          นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์  กล่าวด้วยว่า ได้ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  นักศึกษา ร่วมกับอสม.ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  จำนวน 1,000 คน ร่วมออกเดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน เพื่อควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและหยอดทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะตามบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 18 ชุมชน ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.  จึงขอความร่วมมือพ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชนในเขตเทศบาลอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มอาสาสมัครกำจัดลูกน้ำยุงลาย และร่วมรณรงค์ในวันเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หากประชาชนไม่สามารถควบคุมกำจัดลูกน้ำโดยวิธีอื่นๆ ได้ สามารถติดต่อขอรับบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขข้างสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4460 1917 ,0 4461 7256