เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ
"เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิแจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการออกรับบริจาคโลหิต เดือน พฤศจิกายน 2561"

วันที่ 12 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 19 คน)
เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ

นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ แจ้งว่า ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ กำหนดแผนออกปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 8 ครั้ง โดยได้แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบ ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิได้รับการประสานจากส่วนราชการต่างๆ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงกำหนดการออกรับบริจาคโลหิตเนื่องจากมีภารกิจสำคัญเร่งด่วน ดังนี้

          1.       องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จากเดิม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สำหรับเวลาและสถานที่คงเดิม

          2.       อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จากเดิมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สำหรับเวลาและสถานที่คงเดิม

          3.       อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จากเดิมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สำหรับเวลาและสถานที่คงเดิม

 

////////////////////

ณัฐพล  สวัสดิ์ผล พิมพ์