เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ
ผู้ว่าฯชัยภูมิ ยืนยันหากฝนยังไม่ตกก็ยังมีน้ำประปาใช้ได้ถึง 2 เดือน ขณะที่โรงพยาบาลชัยภูมิก็ไม่ได้มีปัญหาขาดแคลนน้ำแต่อย่างใด

วันที่ 16 ส.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ชัยภูมิ

ผู้ว่าฯชัยภูมิ ยืนยันหากฝนยังไม่ตกก็ยังมีน้ำประปาใช้ได้ถึง 2 เดือน ขณะที่โรงพยาบาลชัยภูมิก็ไม่ได้มีปัญหาขาดแคลนน้ำแต่อย่างใด
  เมื่อเช้าวันนี้ (16 ส.ค.62) ที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลาประชาคม  นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนการใช้น้ำ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหาภัยแล้ง  โดยยืนยันขณะนี้การใช้น้ำยังอยู่ในภาวะปกติ ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานและชีวิตประจำวันของประชาชน อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัด  ด้านการให้ความช่วยเหลือ จังหวัดชัยภูมิได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) จำนวน 16 อำเภอ 120 ตำบล 1,542 หมู่บ้าน ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีพื้นที่การเกษตรเสียหาย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนโดยเร็ว 
  ด้าน นายแพทย์ประเสริฐ  ชัยวิรัตนะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ กล่าวว่า โรงพยาบาลชัยภูมิ ยังไม่ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำ ซึ่งก็ได้รณรงค์ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการใช้น้ำด้วยความประหยัด รวมทั้งใช้มาตรการองค์กรลดแรงดันการจ่ายน้ำลงเพื่อเป็นการประหยัดน้ำแต่ไม่ส่งกระทบต่อการใช้น้ำ ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้น้ำได้อีกด้วย  
  สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ ได้วางแผนในการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้งปีต่อไป และหากมีพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งต้องการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้หน่วยงานในพื้นที่ทำหนังสือถึงการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ เพื่อนำน้ำไปแจกจ่ายประชาชนได้ฟรี.