เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ >> ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ
๖๒ นายชนะ นพสุวรรณ

วันที่ 4 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1741 คน)

นายชนะ นพสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 62
นายชนะ  นพสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 62
 
ชื่อ นายชนะ นพสุวรรณ
เกิด 26 มิถุนายน 2495
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 44 ซอยอินทามระ 37 (แยกขวา) ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 
ภูมิลำเนา สถานที่เกิดคือ บ้านพักนายอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 
การศึกษา
-โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรี
-โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
-รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ประวัติการสมรส
-สมรสกับ นางศศิวิมล นพสุวรรณ มีบุตรธิดา 2 คน คือ นายแพทย์ธิติ นพสุวรรณ โรงพยาบาลสระบุรี นางสาวพลอยรุ้ง นพสุวรรณ ศึกษาปริญญาโท ยุโรปศึกษา ได้รับทุนจากประเทศฝรั่งเศส
 
ประวัติการทำงาน
-ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
- เข้าศึกษาโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 28 ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
- นายอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง
- นายอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย นายอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
- นายอำเภอท่าม่ว จังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
- ปลัดจังหวัดปัตตานี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
- ปลัดจังหวัดปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
 
/////////////

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
๖๔ นายวิเชียร จันทรโณทัย
๖๓ นายพรศักดิ์ เจียรณัย
๖๒ นายชนะ นพสุวรรณ
๖๕ นายชูศักดิ์ ตรีสาร
๖๑ นายจรินทร์ จักกะพาก
๖๔ นายวิเชียร จันทรโณทัย
๖๒ นายชนะ นพสุวรรณ
๖๗ นายกอบชัย บุญอรณะ
๖๖ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
๖๕ นายชูศักดิ์ ตรีสาร
๖๔ นายวิเชียร จันทรโณทัย
๖๑ นายจรินทร์ จักกะพาก

  จำนวนคนโหวต 9 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
11%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
11%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
78%