เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ >> ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ
๓. พระยาภักดีชุมพล (เบี้ยว)

วันที่ 4 ต.ค. 2555 )