เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ >> ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ
๕. พระยาภักดีชุมพล (บุญจันทร์)

วันที่ 4 ต.ค. 2555 )