เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ >> ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ
๖. พระยาภักดีชุมพล (แสง)

วันที่ 4 ต.ค. 2555 )