เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ >> ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ
๕๓. นายไพรัตน์ พจน์ชนะชัย

วันที่ 4 ต.ค. 2555 )