หน้าหลัก >> เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดเกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ ข่าว/บทความทั้งหมด

เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ

หมวดย่อย
   ประวัติความเป็นมา
   ที่ตั้ง-อาณาเขต
   การเดินทาง
   สภาพทางภูมิศาสตร์
   การเมืองการปกครอง
   การท่องเที่ยว
   การบริการ
   ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ

๓๓. นายรังสรรค์ รังสิกุล (04/10/2012)
ก.ค. ๒๕๐๓ – ก.ย.๒๕๐๔
๓๒. นายบุญยฤทธิ์ นาคีนพคุณ (04/10/2012)
ก.ค. ๒๕๐๐ – ก.ค.๒๕๐๓
๓๑. นายสวัสดิ์วงค์ ปฏิทัศน์ (04/10/2012)
ก.ค. ๒๔๙๗ – ก.ค.๒๕๐๐
๓๐. ขุนรัตนวรพงศ์ (เคลื่อน รัตนวร) (04/10/2012)
ก.ค. ๒๔๙๕ – พ.ค.๒๔๙๗
๒๙. นายสมบัติ สมบัติทวี (04/10/2012)
ธ.ค. ๒๔๙๓ – มิ.ย.๒๔๙๕
๒๘. นายชู สุคนธมัต (04/10/2012)
พ.ย. ๒๔๙๐ – พ.ย.๒๔๙๓
๒๗. ขุนพำนักนิคมคาม (สนธิ์ พำนักนิคมคาม) (04/10/2012)
มี.ค. ๒๔๙๐ – พ.ย.๒๔๙๐
๒๗. ขุนพำนักนิคมคาม (สนธิ์ พำนักนิคมคาม) (04/10/2012)
มี.ค. ๒๔๙๐ – พ.ย.๒๔๙๐
๒๖. ขุนศุภกิจวิเลขการ (กระจ่าง ศุภกิจเลขการ) (04/10/2012)
ต.ค. ๒๔๘๙ – ก.พ.๒๔๙๐
๒๕. นายสุทิน วิวัฒนะ (04/10/2012)
พ.ย. ๒๔๘๔ – ก.ย.๒๔๘๙
๒๔. หลวงอนุการนพกิจ (ปรารภ สุรัสวดี) (04/10/2012)
พ.ย. ๒๔๘๒ – ส.ค.๒๔๘๔
๒๓. หลวงอุบลศักดิ์ประชาบาล (พัน กาญจนพิมาน ) (04/10/2012)
ม.ค. ๒๔๘๑ – พ.ย.๒๔๘๒
๒๒. พระสนิทประชานันท์ (อิน แสงสนิท) (04/10/2012)
ม.ค. ๒๔๘๐ – ธ.ค.๒๔๘๑
๒๑. หลวงทรงสารการ (เล็ก กนิษฐสุต) (04/10/2012)
มี.ค. ๒๔๗๖ – พ.ย.๒๔๘๐
๒๐. พระบริรักษ์นครเขต (ย้อย กฤษณจินดา) (04/10/2012)
พ.ค. ๒๔๗๔ – พ.ย.๒๔๗๕
๑๙. พระภูมิพิชัย (ม.ร.ว. บุง ลดาวัลย์) (04/10/2012)
พ.ย. ๒๔๗๒ – เม.ย.๒๔๗๔
๑๘. พระวิจารณ์ภักดี (เอียน โอวาทสาร) (04/10/2012)
มี.ค. ๒๔๗๒ – ต.ค.๒๔๗๒
๑๗. พระนรินทร์ภักดี (ศุข ทังศุภูต) (04/10/2012)
ส.ค. ๒๔๗๑ – ก.พ.๒๔๗๒
๑๖. พระยาภูมิพิชัย (เฮง ศรีไชยยันต์) (04/10/2012)
มี.ค. ๒๔๖๕ – ส.ค.๒๔๗๑
๑๕. พระศรีสมัตถการ (ใหญ่ บุญนาค) (04/10/2012)
เม.ย. ๒๔๖๑ – ก.พ.๒๔๖๕

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 ถัดไป>>