สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการ ต.นาชะอัง อ.เมือง จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์/โทรสาร กลาง 0 7765 8077