FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ บวชชีพราหมณ์ บรรพชาและอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติในหลวง

วันที่ 26 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 164 คน)
 
เรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ บวชชีพราหมณ์ บรรพชาและอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพื่อน้อมรำลึกถึงบูรพาจารย์
 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 ที่ห้องประชุมพิกุลทอง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการธรรมบุตรบวชชี พราหมณ์ บรรพชาและอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และน้อมรำลึกถึงบูรพาจารย์ ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2554 โดยมี ดร.ฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง ประธานในพิธีได้เปิดกรวยถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้นำคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนในการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้กล่าวเปิดโครงการ
 
นางธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปี 2554 นับว่าเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งคณะครู นักเรียน นักศึกษา ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้จัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน ได้ปฏิบัติธรรมเข้าวัด ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมอันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับความยากลำบาก รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และรู้จักนำหลักธรรมทางศาสนามากล่อมเกลาจิตใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน นอกจากนี้มีพิธีอุปสมบทพระสงฆ์ สามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบูรพาจารย์ ตลอดจนผู้ที่มีพระคุณต่อวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ด้วย
 
.............................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com