FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนลงมือขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 27 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 241 คน)
 
นายรอน ลิฟวิ่งสตัน ประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด แจ้งว่า ตามที่บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ได้รับสัมปทานในการสำรวจปิโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L 27/43 ซึ่งตั้งอยู่ใน 3 อำเภอได้แก่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอแก่น อำเภอหนองกุงศรีและอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจะดำเนินการเจาะเพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งทรัพยากรปิโตรเลียม ว่าจะสามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่ ในการนี้บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ได้ว่าจ้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการขุดเจาะ ซึ่งเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด จึงได้กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจำนวน 2 ครั้ง ต่อหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในบริเวณพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 มีกำหนดการจัดดังนี้ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00-16.30 น. ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00-11.30น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี และวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00-16.30น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท
 
 ......................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com