FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.ยางตลาดชนะเลิศการแข่งขัน EMS Rally ระดับสูง (ALS) ส่วน รพ.ห้วยเม็ก ชนะเลิศระดับ BLS

วันที่ 28 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 243 คน)
 
ทีมยางสวาท 4 จากโรงพยาบาลยางตลาด ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ EMS Rally ระดับสูง หรือ ALS ประจำปี 2554 ส่วนทีมห้วยเม็กซิตี้ ดูดีที่คนแข่ง ชนะเลิศระดับ BLS
นายแพทย์พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล
          นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดการแข่งขันทักษณะการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ หรือ EMS Rally เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการแข่งขันการช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำลองสถานการณ์เสมือนจริง มีการทดสอบทุกฐาน ใช้ผู้ป่วยจำลอง ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง หรือ ALS มีโรงพยาบาลกาฬสินธุ์, ยางตลาด, สมเด็จ, สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ และโรงพยาบาลกมลาไสย เข้าแข่งขัน โดยแต่ละทีมประกอบด้วยแพทย์หัวหน้าทีม 1 คน, พยาบาลวิชาชีพ 2 หรือ 1 คน, เวชกิจฉุกเฉินระดับกลางที่ผ่านการศึกษา 2 ปี จำนวน 1 หรือ 2 คน, พนักงานขับรถที่ผ่านการอบรม FR หรือหลักสูตร EMT-B จำนวน 110 ชั่วโมง จำนวน 1 คน รวม 5 คน และ 2. ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ BLS มีโรงพยาบาลร่องคำ, นามน, เขาวง, ห้วยผึ้ง, ห้วยเม็ก, หนองกุงศรี, ท่าคันโท, คำม่วง และโรงพยาบาล สหัสขันธ์ เข้าร่วมแข่งขัน แต่ละทีมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพหัวหน้าทีม 1 คน, เวชกิจฉุกเฉินระดับกลางที่ผ่านการศึกษา 2 ปี จำนวน 1 คน, พนักงานขับรถที่ผ่านการอบรม FR จำนวน 1 คน รวม 3 คน
          สำหรับผลการแข่งขันปรากฏว่า ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง หรือ ALS ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลยางตลาด อันดับที่ 2 โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ และอันดับที่ 3 โรงพยาบาลกมลาไสย ส่วนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ BLS ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลเขาวง ลำดับที่ 2 โรงพยาบาลคำม่วง และลำดับที่ 3 โรงพยาบาลนามน สำหรับรางวัลขวัญใจ กรรมการ อันดับที่ 1 ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงALS จากโรงพยาบาลเขาวง อันดับที่ 2 ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ BLS โรงพยาบาลร่องคำ


.............................................. ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin/ 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com