FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้าวหอมมะลิกาฬสินธุ์ คว้ารางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิไทย ปีการผลิต 2562/63

วันที่ 6 ส.ค. 2563 )
 
นายวิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากรกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิไทย ปีการผลิต 2562/63 ที่ผ่านการคัดเลือกจากตัวอย่างข้าวหอมมะลิที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 3 จัง คือ เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา ส่งเข้าประกวด
 
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเงินสด 100,000 บาท (ชนะเลิศ จังหวัดอุดรธานี รองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดยโสธร) ส่วนประเภทเกษตรกรรายคน มีผู้ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 2 ราย คือนางค่ำ โคกลือชา บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง ได้รับโล่ฯ พร้อมเงินสดจำนวน 8,000 บาท และนายสวาง โอภากาส อยู่บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 5 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง ได้รับโล่ฯ พร้อมเงินสดจำนวน 8,000 บาท (ชนะเลิศ ได้แก่จังหวัดสกลนคร รองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดหนองบัวลำภู รองชนะเลิศอันดับ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด) พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกวดข้าวหอมมะลิไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรได้พัฒนาการผลิตของตนให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้จำหน่ายได้ในราคาสูง
 
 
……………………..  ชนกพร โพธิสาร
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com