FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้าวหอมมะลิกาฬสินธุ์ คว้ารางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิไทย ปีการผลิต 2562/63

วันที่ 6 ส.ค. 2563 )
 
นายวิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากรกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิไทย ปีการผลิต 2562/63 ที่ผ่านการคัดเลือกจากตัวอย่างข้าวหอมมะลิที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 3 จัง คือ เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา ส่งเข้าประกวด
 
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเงินสด 100,000 บาท (ชนะเลิศ จังหวัดอุดรธานี รองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดยโสธร) ส่วนประเภทเกษตรกรรายคน มีผู้ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 2 ราย คือนางค่ำ โคกลือชา บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง ได้รับโล่ฯ พร้อมเงินสดจำนวน 8,000 บาท และนายสวาง โอภากาส อยู่บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 5 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง ได้รับโล่ฯ พร้อมเงินสดจำนวน 8,000 บาท (ชนะเลิศ ได้แก่จังหวัดสกลนคร รองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดหนองบัวลำภู รองชนะเลิศอันดับ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด) พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกวดข้าวหอมมะลิไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรได้พัฒนาการผลิตของตนให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้จำหน่ายได้ในราคาสูง
 
 
……………………..  ชนกพร โพธิสาร
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com