FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ มอบเงิน 20,000.-บาท ให้ครอบครัว อปพร.ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราชการ

วันที่ 28 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 179 คน)
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงิน จำนวน 20,000.-บาท ให้กับครอบครัวนายทวีป ศรีพันธ์ สมาชิก อปพร.ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการ
 
เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (28 มิถุนายน 2554) ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงิน จำนวน 20,000.-บาท เพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับ นายโกศล – นางไพลูน ศรีจันทร์ บิดามารดา นายทวีป ศรีพันธ์ อายุ 26 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 1 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. สังกัดเทศบาลตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2554 เวลา 16.00 น. ขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลเครื่องสูบน้ำประจำฝายใหญ่ เพื่อลำเลียงน้ำไปยังถังพักน้ำบ้านกุงเก่า เพื่อผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค ในพื้นที่
 
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวกับครอบครัวสมาชิก อปพร.ที่เสียชีวิตว่า ขอแสดงความเสียใจที่ต้องสูญเสียบุตรชาย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานของทางราชการ เสียสละเวลา และก็ขอชื่นชมในความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะสมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลกุงเก่า ซึ่งการมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวนายทวีป เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2544 ให้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพแก่ทายาท เป็นจำนวนเงิน 20,000.- บาท แม้เงินจำนวนนี้จะไม่สามารถทดแทนความสูญเสียได้แต่ก็ขอเป็นกำลังใจ และภาคภูมิใจกับบุตรชายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราชการอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ
 
 
...............................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com