FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สกศ.ขยายเวลาเปิดรับภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม หัวข้อ “ครู”

วันที่ 29 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 97 คน)
 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ขยายเวลาเปิดรับภาพถ่ายและภาพจิตรกรรมหัวข้อ "ครู”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ไปจนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2554
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา ได้แจ้งกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม หัวข้อ "ครู”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงศึกษาธิการ จึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเป็นครูที่แท้จริงให้ผู้เป็นครูทั้งหลายยึดถือและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งในปี 2554 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นปี "คุณภาพครู” ดังนั้น สกศ. จึงขยายวันปิดรับภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมเสนอแนวคิดและมุมมองที่มีต่อครู ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา โดยใช้ภาพถ่ายและภาพจิตรกรรมเป็นสื่อ ซึ่งจะเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2554
สำหรับรางวัลการประกวดแบ่งเป็น ภาพจิตรกรรม แบ่งเป็น 23 รางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 80,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรทุกรางวัล และรางวัลชมเชย 20 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและอุปกรณ์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และการประกวดภาพถ่าย แบ่งเป็น 23 รางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรทุกรางวัล และรางวัลชมเชย 20 รางวัล ๆ ละ 2,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาศึกษา เลขที่ 99/20 ถ. สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.onec.go.th โทรศัพท์ 0-2668-7123 ต่อ 1116-7 ในวันและเวลาราชการ หรือโทร. 08-4026-3090 ทุกวัน ส่วนผลการประกวดจะประกาศภายในเดือนสิงหาคม 2554 เว็บไซต์ สกศ.

............................... อาริศา ไชยสุข นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com