FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เปิดศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ชุมชนดงปอ

วันที่ 29 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 497 คน)
 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ที่ชุมชนดงปอ เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว ลดความแออัดของผู้ป่วยที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ 2 ชุมชนดงปอ ได้มีพิธีเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 อย่างเป็นทางการ โดยมีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธาน และได้ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นศิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ จากนั้นได้เปิดป้ายศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อย่างเป็นทางการ
 
นางเสาวณี รัตนานิคม ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมทั้งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีสถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ประกอบกับเป็นการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดระบบสุขภาพเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์อีกทางหนึ่งด้วย ปัจจุบันเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีหน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารสุขแห่งที่ 1 บริเวณสถานีดับเพลิง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หรือซอยน้ำทิพย์ และแห่งที่ 2 ที่ชุมชนดงปอ
 
ด้านนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินุ์ กล่าวว่า สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ดงปอ ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,372,000.-บาท และเริ่มให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 1 มิถุนยายน 2554 มีการบริการทั้งด้านเชิงรับและเชิงรุกคลอบคลุมทั้งด้านการรักษา การป้องกัน การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ โดยเปิดให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทุกวัน ในวัน และเวลาราชการ พร้อมทั้งได้จัดคลินิกพิเศษ ได้แก่ คลินิกสุขภาพเด็กดี บริการฉีดวัคซีนแก่เด็กอายุตั้งแต่ 2 เดือน -6 ปี ในวันอังคาร และคลินิกโรคเรื้อรัง ทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งในการให้บริการได้รับความอนุเคราะห์วัสดุ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งจะร่วมบริการในวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น. และในอนาคตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จะเพิ่มศูนย์บริการสาธารณสุขให้ครบทุกพื้นที่และยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลได้มาตรฐานเทียบเท่าศูนย์แพทย์ชุมชนต่อไป
 
.............................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com