FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนบ้านกุดท่าลือ อำเภอห้วยเม็ก

วันที่ 17 ก.ย. 2563 )
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และบริการของส่วนราชการระดับจังหวัด ลงพื้นที่บ้านกุดท่าลือ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
 
ที่โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการของหน่วยงานรัฐระดับจังหวัด รัฐวิสาหกิจ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10/2563 โดยมีนายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลห้วยเม็ก อำเภอสหัสขันธ์ นำนักเรียน ผู้สูงอายุ และประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมรับการบริการ
 
นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทุกภาคส่วนกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อร่วมเป็น พลังของแผ่นดินปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์มอบเครื่องทำน้ำเย็นให้กับโรงเรียนบ้านกุดท่าลือ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนเรียนดีมีฐานะยากจน จำนวน 60 ทุน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 10 ราย มอบพันธุ์ปลา ให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านนำไปปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะ มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
 
ทั้งนี้ มีประชาชน เข้ารับบริการตรวจรักษากับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งนี้ จำนวน 112 คน ประกอบด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป 22 คน ทันตกรรม 68 คน ตรวจรักษาด้วยแพทย์แผนไทย 22 คน ส่งต่อโรงพยาบาลห้วยเม็ก 5 คน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 4 คน และขอเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 4 คน สำหรับบริการต่าง ๆ ที่ให้บริการประชาชน อาทิ บริการทำหมัน สุนัข แมว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ การจำหน่ายสินค้า OTOP จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ คลินิกเกษตร การให้คำปรึกษาของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น
 
 
.............................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว/ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com