FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ออมสินกาฬสินธุ์ปั้นหมอหนี้ สกัดหนี้นอกระบบ

วันที่ 29 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 173 คน)
 
ออมสินกาฬสินธุ์ เร่งสร้าง หมอหนี้กว่า 400 คนช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และเป็นผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมการออมเงินประจำหมู่บ้าน
 
เช้าวันนี้ ( 29 มิ.ย.54 ) ที่หอประชุม 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรม "หมอหนี้ ประจำปี 2554” โดยมีอาสาสมัครทำหน้าที่หมอหนี้ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับการอบรมจำนวน 460 คน
 
นายสมควร สุวรรณประภา ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ธนาคารออมสินได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการ หมอหนี้ โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครซึ่งถือเป็นกลไกภาคประชาชน เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินประจำหมู่บ้าน คอยให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบของประชาชนในพื้นที่ ให้หมดไป หรือสามารถนำเข้าสู่หนี้ในระบบได้ นอกจากนี้ยังต้องคอยติดตามผล สมุดบัญชีพอเพียง , งบดุลครอบครัว รวมถึงเป็นผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมการออมเงินให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน ซึ่งการออมเงินเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจภายในครอบครัวและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจระดับประเทศ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเกษตร หาญสุริย์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรม
 
 ............................................................ วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com