FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพัฒนาพื้นที่และปลูกป่าเนื่องในวันมหิดล

วันที่ 24 ก.ย. 2563 )
 
 จิตอาสาพระราชทานและเยาวชนจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ และปลูกป่า เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันมหิดล ประจำปี 2563
 
ที่บริเวณ ลานด้านหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำประชาชนจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วม ถวายราชสักการะ และร่วม กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ ด้วยการทำความสะอาด เก็บขยะ เช็ดถูบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลฯ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำจิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม เยาวชนจิตอาสา จากโรงเรียนบัวขาว ปลูกป่า เนื่องในวันสำคัญของชาติ โดยใช้บริเวณพื้นที่ของวัดอรัญญิกาเสนานิคม หรือวัดป่านาโก ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ เป็นสถานที่ปลูกป่า ซึ่งพันธุ์ไม้ในวันนี้มีจำนวน 850 ต้น ประกอบด้วย ต้นตะเคียนทอง ต้นสัก พะยูง ยางนา มะค่าโมง อินทนิล ต้นไผ่ เป็นต้น
 
 
…………….. ชนกพร โพธิสาร ข่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com