FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
คนกาฬสินธุ์ ทยอยกลับจากต่างประเทศ หลัง COVID-19 แพร่ระบาด พร้อมไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ

วันที่ 25 ก.ย. 2563 )
 
คนกาฬสินธุ์ กลับจาก UAE และญี่ปุ่น หลังโรค COVID-19 ระบาด โดยผ่านการกักกันตัว 14 วันแล้ว เข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
 
นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวคนกาฬสินธุ์ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ได้แก่ นายกิตติกรณ์ คำไทรศรี ชาวอำเภอกุฉินารายณ์ที่เดินทางไปทำงานรับจ้างทั่วไปที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) นายวิมุตร บุญแสน และนายธงชัย เสียงเลิศ ทั้ง 2 คน เป็นชาวอำเภอนาคู เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งหมด จึงได้ลงทะเบียนเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมือง พร้อมได้เข้ารับการกักตัว เป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับ และนำไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
 
ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีประกาศให้บุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหลังผ่านการกักกันตัว 14 วันในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว เมื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา จะต้องไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และหนังสือรับรองผ่านการกักกันตัว แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และจนถึงขณะนี้ (24 กันยายน 2563) มีคนกาฬสินธุ์ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว จำนวน 257 คน
 
.............................  ชนกพร โพธิสาร
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com