FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง

วันที่ 28 ก.ย. 2563 )
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายชุมชนคุณธรรม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ตามรอยศาสตร์พระราชา
 
นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร ON TOUR) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดขึ้นที่ศาลาเอนกประสงค์วัดสว่างคงคา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีกลุ่มกลุ้มเป้าหมายเข้าร่วมประกอบด้วยชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 21 ชุมชน ซึ่งมีผู้นำชมชุนและเครือข่ายชุมชนเข้าร่วม จำนวน 113 คน กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย กิจกรรมอบรมเครือข่ายชุมชนคุณธรรม กิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม เช่น ผลิตภัณฑ์มาลัยไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ธุงใยแมงมุม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวา ผ้าฝ้าย สมุนไพร และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกจำนวนมาก และกิจกรรมการสาธิตการแสดงของเครือข่ายชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เป็นต้น
 
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมอบรมเครือข่ายชุมชนคุณธรรมและสาธิตการแสดงของเครือข่ายชุมชน ตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร ON TOUR) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะ 4 จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ตามรอยศาสตร์พระราชา ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟู และสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อให้เกิดคุณค่า และมูลค่าอย่างสร้างสรรค์
 
 
.................... สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ธงชัย ภูงามเงิน ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com