FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
ชาวกาฬสินธุ์ขอบคุณภาครัฐที่ช่วยเหลือกรณีถูกนายทุนยื่นฟ้องต่อศาล

วันที่ 29 ก.ย. 2563 )
 
DSI และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นำประชาชนชาวกาฬสินธุ์เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การช่วยเหลือกรณีถูกนายทุนยื่นฟ้องต่อศาล ในข้อหาผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ขณะที่รองอธิบดี DSI เตือน ก่อนลงนามในสัญญา ควรอ่านรายละเอียดให้รอบคอบ
 
พ.ต.ท. สุภัทร์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พร้อมคณะ และนายวราวุธ คันธาเวช ยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นำประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ถูกนายทุนยื่นฟ้องต่อศาล ภายหลังได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ในการดำเนินคดีเป็นค่าวิชาชีพทนายความ และค่าธรรมเนียมศาล อีกทั้งยังมีประชาชนได้เข้าไปขอรับคำปรึกษากฎหมาย พร้อมให้ข้อเท็จจริงกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมกันว่าจ้างทนายความในการต่อสู้ดำเนินคดี รวมไปถึงการตกลงไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท ในข้อหาผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน เข้าพบนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขอบคุณในการดำเนินเรื่องให้ความช่วยเหลือจนสามารถเข้าสู่กระบวนการจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ หรือถอนฟ้อง
 
ตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความช่วยเหลือจากการเป็นหนี้นายทุนในครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกโล่งใจ ดีใจ อยากขอบคุณหน่วยงานของรัฐ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม ที่ให้คำแนะนำ อยากให้คนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ ให้ออกมาสู้ อย่ากลัว
 
พ.ต.ท. สุภัทร์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กล่าวว่า ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรม ทั้งนี้ เอกสารในสัญญาที่จะต้องลงลายมือชื่อ ประชาชนที่จะต้องทำธุรกรรมในสัญญาจะต้องอ่านเอกสารให้ครบถ้วน ตัวเลขที่ระบุจะต้องเขียนทั้งที่เป็นตัวเลขและอักษร ต้องรอบคอบก่อนจะลงนามทุกครั้ง
 
 
..........................  ชนกพร โพธิสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com