FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ คนใหม่ กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนปฎิบัติหน้าที่

วันที่ 30 ก.ย. 2563 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่ กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คนที่ 55
 
วันนี้ (30 ก.ย.63) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่ 10 เดินทางเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ศาลหลักเมือง อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร หรือเจ้าโสมพะมิตร เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ หอเจ้าบ้าน หลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็น ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดกลางพระอารามหลวง พร้อมเข้ากราบสักการะพระครูวรธรรมธัช เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูปัญญามัชฌิมานุกูล เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
 
จากนั้น เดินทางไปสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 ที่ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) และสักการะพระพรหม พระภูมิเจ้าที่ พร้อมอัญเชิญพระพุทธรูปหลวงพ่อองค์ดำ ประดิษฐานโต๊ะหมู่ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมต้อนรับ
 
นายทรงพล ใจกริ่ม เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ 2507 เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีโดยกำเนิด เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาแล้วหลายจังหวัด ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี จนกระทั่งมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่ 10 และตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คนที่ 55 ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
 
 
 
……………………  ชนกพร โพธิสาร  ข่าว  / ธงชัย ภูงามเงิน  ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com