FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เปิดศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

วันที่ 30 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 210 คน)
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และสำนักงานอัยการจังหวัดเปิดศูนย์ช่วยทางกฎหมายแก่ประชาชน และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อให้บริการช่วยทางกฎหมายแก่ประชาชนและให้ประชาชนได้รู้กฎหมาย ไม่ถูกเอารัดเอเปรียบโดยไม่เป็นธรรม
 
เมื่อเช้าวันนี้ 30 มิถุนายน 2554 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งเปิดศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และศูนย์ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทระหว่างนายประวุฒิ แพร่ชินวงศ์ อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุริยน ประกาสะวัต อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์(สคช.) กับนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และเป็นประธานเปิดศูนย์ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และศูนย์ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีข้าราชการอัยการ คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประธานชุมชน และประชาชนชาวชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมพิธีจำนวนมาก
 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์กล่าวว่า ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และศูนย์ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทแห่งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และสำนักงานอัยการจังหวัด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการและมีความประสงค์จะขอความช่วยเหลือด้านกฎหมาย เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิ ได้รับการเยียวยา หรือแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมายได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนได้รู้กฎหมาย ไม่ถูกเอารัดเอเปรียบโดยไม่เป็นธรรม เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 
.............................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com