FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 6 กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 20 ต.ค. 2563 )
 
สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 6 จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงเป็นต้นแบบที่ดีในปลูกและรักษาต้นไม้
 
ที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นางอุบลทิพย์ เพชรชู ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เช่น ต้นรวงผึ้ง ประดู่ ยางนา เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำชาติ ประจำปี 2563 น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงเป็นต้นแบบที่ดีในปลูกและรักษาต้นไม้
 
สำหรับวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำของชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ท่านมีปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาโดยตลอดพระชนม์ชีพ ดังนั้น คณะรัฐมนตรี จึงมีมติให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษารักต้นไม้ประจำปีของชาติ
 
 
............... ธงชัย ภูงามเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com