FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ ฝนตกต่อเนื่องเพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนลำปาว

วันที่ 20 ต.ค. 2563 )
 
จากการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศจังหวัดกาฬสินธุ์ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกในฟื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มากในบางพื้นที่ ขณะเดียวกันทำให้เขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มมากขึ้น
 
นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำของเดือนตุลาคม 2563 มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 925 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 46 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อปีที่แล้วจะมีน้ำอยู่ที่ 1,600 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 83 เปอร์เซ็นต์ สำหรับในช่วงเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่คาดการณ์ว่าจะมีพายุที่เข้ามาในประเทศไทยรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพายุที่ไม่มีกำลังแรง และฝนก็ตกไม่ตรงกับพื้นที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำ จึงทำให้ในเดือนตุลาคม ตั้งแต่วันที่ 1-19 ตุลาคมนี้มีน้ำไหลเข้ามาในอ่างเก็บน้ำจากพายุต่างๆ ที่เข้ามาแต่มีปริมาณไม่มากนักนับได้ 19 วัน ประมาณ 140 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังต่ำกว่าประมาณการที่คาดไว้ ดังนั้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวจึงอยากฝากเกษตรกรผู้ใช้น้ำอย่างประหยัด และในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ทางโครงการก็จะเริ่มปรับลดการระบายน้ำลงและหยุดส่งน้ำในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้เกษตรกรปลูกข้าวนาปีได้นำน้ำออกจากนาเพราะเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปี
 
นายฤาชัย ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก็ได้มีการประชุมกันในสัปดาห์ที่ผ่านมา จะปล่อยน้ำนอนคลองไว้ใช้สำหลับกลุ่มที่เลี้ยงกุ้งให้กับทางตำบลนาเชือก บัวบาน ลำคลอง สามารถนำกุ้งที่โตแล้วใกล้ที่จะจับขายได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่
 
หลังจากนั้น ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จะประเมินสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะการส่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร การปลูกข้าวนาปรังในปี 2564 จะมีน้ำใช้พอหรือไม่ ซึ่งจะต้องรอปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจนกว่าจะหมดหน้าฝน และจะจัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) หรือให้เกษตรกรติดตามรับฟังข่าวสารจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวต่อไป
 
 
............................  อาทิตย์ เทศธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com