FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ ฝนตกต่อเนื่องเพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนลำปาว

วันที่ 20 ต.ค. 2563 )
 
จากการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศจังหวัดกาฬสินธุ์ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกในฟื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มากในบางพื้นที่ ขณะเดียวกันทำให้เขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มมากขึ้น
 
นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำของเดือนตุลาคม 2563 มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 925 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 46 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อปีที่แล้วจะมีน้ำอยู่ที่ 1,600 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 83 เปอร์เซ็นต์ สำหรับในช่วงเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่คาดการณ์ว่าจะมีพายุที่เข้ามาในประเทศไทยรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพายุที่ไม่มีกำลังแรง และฝนก็ตกไม่ตรงกับพื้นที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำ จึงทำให้ในเดือนตุลาคม ตั้งแต่วันที่ 1-19 ตุลาคมนี้มีน้ำไหลเข้ามาในอ่างเก็บน้ำจากพายุต่างๆ ที่เข้ามาแต่มีปริมาณไม่มากนักนับได้ 19 วัน ประมาณ 140 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังต่ำกว่าประมาณการที่คาดไว้ ดังนั้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวจึงอยากฝากเกษตรกรผู้ใช้น้ำอย่างประหยัด และในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ทางโครงการก็จะเริ่มปรับลดการระบายน้ำลงและหยุดส่งน้ำในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้เกษตรกรปลูกข้าวนาปีได้นำน้ำออกจากนาเพราะเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปี
 
นายฤาชัย ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก็ได้มีการประชุมกันในสัปดาห์ที่ผ่านมา จะปล่อยน้ำนอนคลองไว้ใช้สำหลับกลุ่มที่เลี้ยงกุ้งให้กับทางตำบลนาเชือก บัวบาน ลำคลอง สามารถนำกุ้งที่โตแล้วใกล้ที่จะจับขายได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่
 
หลังจากนั้น ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จะประเมินสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะการส่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร การปลูกข้าวนาปรังในปี 2564 จะมีน้ำใช้พอหรือไม่ ซึ่งจะต้องรอปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจนกว่าจะหมดหน้าฝน และจะจัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) หรือให้เกษตรกรติดตามรับฟังข่าวสารจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวต่อไป
 
 
............................  อาทิตย์ เทศธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com