FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกาฬสินธุ์รวมพลังเทิดทูนสถาบัน

วันที่ 22 ต.ค. 2563 )
 
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกาฬสินธุ์รวมพลังเทิดทูนสถาบัน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ กล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ
 
ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวม 800 คน รวมพลังแสดง เจตนารมณ์เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ พร้อมมอบหนังสือประกาศเจตนารมณ์ ให้กับนายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายคำมุล คงสมของ กำนันตำบลนาจารย์ นำกล่าว คำปฏิญาณตน
 
ทั้งนี้ ผู้ร่วมพิธีทุกคน ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนจะแยกย้ายกันเดินทางกลับ
 
 
.............................  ดวงใจ หงษ์จันทร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com