FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำความดี เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ต.ค. 2563 )
 
จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 
วันนี้ (23 ต.ค. 63) ที่บริเวณลานด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์และบริเวณถนนโดยรอบ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมประกอบพิธี ถวายความเคารพ กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวคำปฏิญาณตน ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563
 
โดยจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันทำความสะอาดถนน ทาสีขอบทาง บริเวณวงเวียนโปงลาง เก็บสายไฟที่ไม่ใช้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับ ภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาด เป็นระเบียบ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างทำด้วยความตั้งใจเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
 
 
............................   ชนกพร โพธิสาร /ข่าว ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com