FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวบุคคลกลับจากสวิตเซอร์แลนด์

วันที่ 23 ต.ค. 2563 )
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวบุคคลกลับจากสวิตเซอร์แลนด์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวบุคคลเดินกลับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังเกิด COVID-19 ระบาด โดยผ่านการกักกันตัวเป็นเวลา14 วันแล้ว จนถึงขณะนี้ มีคนกาฬสินธุ์ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว จำนวน 291 คน
 
นายประพันธ์ โพธิ์วันนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวคนกาฬสินธุ์เดินทางกลับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ นายรชต หม่อเมเจ้าภูไทย ชาวอำเภอเขาวง หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงได้ลงทะเบียนไว้เพื่อรอเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อได้รับการประสาน จึงได้เดินทางกลับ โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และได้เข้ารับการกักตัว เป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับ และนำไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
 
ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีประกาศให้บุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหลังผ่านการกักกันตัว 14 วันในสถานที่ที่รัฐจัดให้(state quarantine) แล้ว เมื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา จะต้องไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และหนังสือรับรองผ่านการกักกันตัว แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และจนถึงขณะนี้ (22 ตุลาคม 2563 ) มีคนกาฬสินธุ์ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว จำนวน 291 คน
 
 
………………….  ชนกพร โพธิสาร

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com