FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำกล่าว เทิดทูนและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

วันที่ 26 ต.ค. 2563 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์และชาวอำเภอห้วยผึ้ง กล่าวคำปฏิญาณตนในการเทิดทูนและปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
 
การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันนี้นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอห้วยผึ้ง รวมกว่า 500 คน รวมพลัง กล่าวคำปฏิญาณตนในการเทิดทูนและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุข สันติและ เกิดความรัก ความสามัคคีในแผ่นดิน
 
สำหรับคำกล่าวในการแสดงเจตนารมณ์ เพื่อเทิดทูนและปกป้องสถาบันสําคัญของชาติมีดังนี้ "เราคนไทย ต้องรู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราคนไทย ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย และยึดหลักความสงบ ความสันติ และรู้รักสามัคคี เราคนไทยต้องปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต"
 
 
.............................  ดวงใจ หงษ์จันทร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com