FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำกล่าว เทิดทูนและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

วันที่ 26 ต.ค. 2563 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์และชาวอำเภอห้วยผึ้ง กล่าวคำปฏิญาณตนในการเทิดทูนและปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
 
การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันนี้นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอห้วยผึ้ง รวมกว่า 500 คน รวมพลัง กล่าวคำปฏิญาณตนในการเทิดทูนและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุข สันติและ เกิดความรัก ความสามัคคีในแผ่นดิน
 
สำหรับคำกล่าวในการแสดงเจตนารมณ์ เพื่อเทิดทูนและปกป้องสถาบันสําคัญของชาติมีดังนี้ "เราคนไทย ต้องรู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราคนไทย ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย และยึดหลักความสงบ ความสันติ และรู้รักสามัคคี เราคนไทยต้องปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต"
 
 
.............................  ดวงใจ หงษ์จันทร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com