FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
กาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มอบบ้านให้ผู้ยากไร้

วันที่ 27 ต.ค. 2563 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่มอบบ้านกาชาด ในเขตอำเภอเมือง ให้กับผู้ยากไร้ ตามแนวทางคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 
นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันลงพื้นที่บ้านสิมลี หมู่ที่ 2 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อมอบบ้านให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ นางคำมูล ภักดิ์ขาว บ้านเลขที่ 170 หมู่ที่ 2 บ้านสิมลี ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการพลังบวร รู้รักสามัคคี โดยมี นายพัสกร มูลศรี นายกเทศมนตรีตำบลเหนือ ร่วมต้อนรับ
 
ตอนนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งโครงการพลังบวร รู้รักสามัคคี ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ ร่วมกับทั้ง 18 อำเภอ ได้ดำเนินการ สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้
 
 
...........................   ชนกพร โพธิสาร /ข่าว
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com