FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
กาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มอบบ้านให้ผู้ยากไร้

วันที่ 27 ต.ค. 2563 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่มอบบ้านกาชาด ในเขตอำเภอเมือง ให้กับผู้ยากไร้ ตามแนวทางคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 
นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันลงพื้นที่บ้านสิมลี หมู่ที่ 2 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อมอบบ้านให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ นางคำมูล ภักดิ์ขาว บ้านเลขที่ 170 หมู่ที่ 2 บ้านสิมลี ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการพลังบวร รู้รักสามัคคี โดยมี นายพัสกร มูลศรี นายกเทศมนตรีตำบลเหนือ ร่วมต้อนรับ
 
ตอนนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งโครงการพลังบวร รู้รักสามัคคี ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ ร่วมกับทั้ง 18 อำเภอ ได้ดำเนินการ สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้
 
 
...........................   ชนกพร โพธิสาร /ข่าว
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com