FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
"คนละครึ่ง" จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ซื้อผู้ขายแฮปปี้ ไม่ต้องต่อราคา

วันที่ 27 ต.ค. 2563 )
 
านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกับรัฐบาลที่จังหวัดกาฬสินธุ์พอใจ คนซื้อคนขายไม่ต้องต่อราคา รัฐจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง
 
ที่ตลาดชุมชนย่านเมืองเก่า ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์โดยสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันรณรงค์เชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า แผงลอย และประชาชน เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ที่รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ร่วมลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และเปิดใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้คนให้ความสนใจกันมาก โดยธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์ ได้มาเปิดบูธ ให้ผู้ประกอบการ ในตลาดชุมชนย่านเมืองเก่า สมัครเข้าร่วมโครงการและเปิดให้ประชาชน ที่สนใจลงทะเบียน สมัครเข้าร่วมโครงการ
 
นางสาวปิยะพรรณ สกุลซ้ง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายในตลาดชุมชนย่านเมืองเก่า ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในโครงการคนละครึ่ง บอกว่า โครงการนี้ดีมาก ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายได้อย่างรวดเร็ว สร้างความสะดวกให้กับผู้ซื้อไม่ต้องนำเงินสดมาและที่สำคัญ ไม่ต้องเสียเวลาในการต่อราคาเพราะรัฐบาลจ่ายให้แล้วครึ่งหนึ่ง
 
สำหรับ ผู้ที่จะใช้สิทธิ์ ต้องโหลดแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" พร้อมยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย จากนั้นเติมเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ตามต้องการเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ก็จะสามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการร้านค้าที่มีแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที โดยโครงการนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 
 
............................  ชนกพร โพธิสาร /ข่าว , ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com