FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดอบรมผู้ประจำรถวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2554

วันที่ 6 ก.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 138 คน)
 
นางวิไลลักษณ์ ศรีวณิชชากร ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดดำเนินการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ได้แก่ ผู้ขับรถ ผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2554 นี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ดังกล่าวสามารถยื่นหลักฐานสมัครเข้ารับการอบรม ณ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมภาพถ่ายเอกสาร 1 แผ่น
2. ใบรับรองแพทย์
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป ใส่เสื้อเชิ้ตสีสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-821704 ต่อ 17 ในวัน เวลา ราชการ

..............................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com